Rekomenduojame MS DYNAMICS AX sistemą kaip technologiškai pažangų ir lankstų įrankį, leidžiantį automatizuoti sudėtingus verslo procesus. Sistema turi programavimo įrankius, kuriuos sėkmingai naudojame savarankiškai vystant sistemą.
Tam, kad sistema būtų įdiegta ir prižiūrima teisingai, išnaudojant visas jos galimybes, būtina pasirinkti patyrusių specialistų komandą. Būtent todėl, strateginiais partneriais pasirinkome UAB „Blue Solutions“ profesionalus.
Naujas bendras įgyvendintas projektas – personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos sistema, sukurta MS DYNAMICS AX platformoje.
Rekomenduojame UAB „Blue solutions“ kaip patikimą partnerį, sugebantį sėkmingai įgyvendinti sudėtingiausias užduotis.
 

 

AB „Kauno tiltai“ IT direktorius Haroldas Jasėnas

Statyba ir inžinerija

Statybos ir inžinerines įmones vienija vienas tikslas – veržimasis į užsienio rinkas. Užsienio rinkos kelia aukštus kokybės ir valdymo standartus, - tai ir tampa problema, su kuria įmonės nesusidūrė keletą metų atgal dirbdamos Lietuvos rinkose. Just in time yra pirmas reikalavimas, kurį pateikia bet kuris užsienio užsakovas, nes sandėliavimo paslaugos brangiai kainuoja ir dabartiniame pramonės išsivystymo lygyje gali būti optimizuojamos, o mūsų įmonės ne visos gali tenkinti šį atrodytų paprastą reikalavimą. Tai susiję su primityviais planavimo įrankiais ir pasenusiomis tradicijomis. Laikai, kuomet darbų vykdytojas ar inžinierius galėjo visą projektą laikyti ir planuoti mintyse ar ant popieriaus lapo jau praėjo, o, kas nenori keistis tą pralenks kiti.
 
Įgyvendinus tokius aukštus standartus ypač išauga įmonės vertė, gebėjimas vykdyti didesnius ir bangesnius projektus, patirti mažiau rizikos dėl jų galimo neįgyvendinimo, leidžia padidinti projektų sėkmės rodiklius.
 
Abiejų šių grupių įmones vienija ir tai, kad jų esminis veiklos procesas tiek statybos įmonėse tiek ir inžinerinėse įmonėse yra Projektų valdymas. Projektų valdymo kultūra tik ateina pas mus ir vis daugiau įmonių pradeda taikyti jos griežtus tačiau teisingus metodus, sujungti projektinius įsipareigojimus į bendrą įmonės gamybinį planą, valdyti pirkimus, gamybas ir pateikimus užsakovams.
 
Technologija jau leidžia labai operatyviai kurti projektinius pasiūlymus, juos redaguoti, paprastai perskaičiuoti, darbus planuoti, sekti įvykdymą, kontroliuoti progresą, numatyti problemas iš anksto, vizualiai pateikti informaciją užsakovams, mobilių įrenginių pagalba didinti veiklos efektyvumą ir operatyvumą.
 
„Blue solutions“ yra sukaupus didelę patirtį dirbant su vienomis iš didžiausių Lietuvos statybos ir Inžinerijos įmonių. Darbai tęsiami toliau, taikomi nauji produktai, naujos idėjos, daromi darbai, kurių nedaug dar padaryta ir užsienio šalyse.
 

Mes patys esame projektinė organizacija, - kur gi daugiau jūs rasite supratimą, patirtį. Mes pasiekėme jog visi mūsų vykdomi projektai turi aukščiausius sėkmės rodiklius. Dirbdami kartu mes padėsime ir jums to pasiekti.