AB „Grigiškės“ MS Dynamics AX diegimo partnerį pasirinko UAB „Blue solutions“ įmonę, kadangi šios įmonės specialistus žinome jau nuo 2001 m. kada vyko pirmasis sistemos diegimas.
Šiais metais buvo įvykdytas sistemos migracijos į MS Dynamics AX 2009 versiją projektas pagrindinėje įmonėje ir dukterinėje bendrovėje UAB „Baltwood“, naujai įdiegta sistema grupės įmonėje AB „Klaipėdos kartonas“.
Rekomenduojame šią įmonę kaip patyrusią profesionalų komandą.

 

 

AB „Grigiškės“ Verslo vystymo direktorius Vigmantas Kažukauskas

 

Įmonių grupės

Įmonių grupės tai iš atskirų įmonių sudarytos verslo grupės, kurios turi būti valdomos koordinuotai, atsižvelgiant ne tik į kiekvieną įmonę atskirai, bet ir į bendrus grupės interesus, planuojant grupės mastu, vykdant tarpusavio operacijas. Tokios struktūros labai sudėtingos, nes dažnai įmonių grupėse yra skirtingą veiklą vykdančios įmonės, o kartais ir netgi visiškai nesuderinamą. Kapitalo koncentracija vyksta visada ir nuolat, tai yra šalies ekonomikos stiprėjimo rodiklis Europos kontekste. Tokios grupės gali sėkmingai konkuruoti užsienio rinkose arba teikti labai platų spektrą paslaugų Lietuvoje, dėl veiklų diversifikavimo užsitikrinančios nuolatinį augimą.
 
Mūsų sukaupta patirtis leidžia vykdyti projektus įmonių grupėse, daugelis žinomų įmonių grupių yra mūsų klientai ir partneriai. Dabar jau mums visiškai įprasta veiklos procesus konstruoti ne vertikaliomis veiklos kryptimis, bet horizontaliomis, kuomet procesai optimizuojami ne įmonės, bet grupės lygyje, sutelkiant labiausiai pažengusių grupės įmonių patirtį, sukuriant sinergiją, kuri suteikia labai ryškų postūmį veiklos plėtrai.
 
Dabartinės technologijos, sistemos ir patirtis leidžia padėti įmonių grupėms nagrinėjant jas ne kaip atskirų įmonių junginį bet kaip gerai subalansuotą ekosistemą, kurioje ypatingas dėmesys nukreipiamas į tai, kaip viena įmonė sąlygoja kitos veiklą grupės tikslam pasiekti.
 
Sudaryti jungtines procesų optimizavimo ir sistemų diegimo komandas mums tapo įprasta, naudojant įžvalgų ir patirties sintezę mes nesunkiai randame sprendimus verslo procesų optimizavimui.
 
Mūsų vykdyti tokio tipo projektai buvo ir yra labai kompleksiški, sudėtingi, tačiau nei vienas iš jų nesibaigė nesėkme, mūsų klientai džiaugiasi pasiektais rezultatais ir planuoja tolimesnį bendradarbiavimą. Kaip įmonių grupės taip ir jų vykdomi procesai, sistemos, kurias jie naudoja yra tarsi gyvi organizmai, kurie reikalauja nuolatinės priežiūros, pokyčių ir optimizavimo.
 
Esame pasiruošę kartu su jumis padidinti jūsų verslo vertę, sukurti pagrindus toliau jį sėkmingai vystyti.