Naujas požiūris, garantuojantis verslo sėkmę

Sunku patikėti, bet 68% pasaulyje vykdomų projektų yra nesėkmingi (Standish group Chaos report 2010). Tai verčia susimąstyti, nes kiekvienoje nesėkmėje slypi sudužusios viltys, sąnaudos, nepasiekti rezultatai, neproduktyviai praleisti mėnesiai ar net gi metai.
 
Tokios nedžiuginančios situacijos priežasčių yra daug, jie nedaug keičiasi laikui bėgant, nes tokių procesų optimizavimas reikalauja daug laiko ir patirties įvertinimo. Nepaisant to, visos projektinės organizacijos siekia jog jų vykdomi projektai būtų kuo sėkmingesni, tačiau tai sudėtingai pasiekiamas tikslas.
 
Visi mes norime, jog mūsų projektas būtų sėkmingas, deja, bet ne visi tai patiriame.
 
Tačiau yra pati tikriausia priemonė projektų sėkmei užtikrinti – patirtis - jos analizė ir nuolatinis proceso tobulinimas bei derinimas su naujausiais procesiniais metodais yra vienintelė teisinga kryptis.
 
Nuo pat Blue solutions įkūrimo dienos, naudojame ir nuolat tobuliname savo vykdomų projektų metodą, užtikrinantį mūsų vykdomų projektų sėkmę. Jį pavadinome InnPulse pabrėždami jog jis stiprus kaip Impulsas ir savo lankstumu visiškai atitinka jūsų projekto ir įmonės poreikius tarsi veikdamas kartu su jūsų Pulsu.
 
Ilgametė patirtis diegiant įvairius projektus, įvairias sistemas, leido mūsų specialistams sujungti savo patirtį ir rasti būdą padidinti mūsų sėkmingų projektų rodiklį beveik iki 100%. Sukūrėme metodą atsižvelgdami į visas nesėkmingų projektų priežastis ir siekdami jas eliminuoti.
 
InnPulse metodas apima geriausiai praktiškai patikrintus PMBOK, Agile, Scrum ir net gi Extreme programming metodus tiek globalaus projekto tiek ir atskirų projekto dalių vykdymui, skirtingai komponuojant ir pritaikant labiausiai tinkamus būdus, garantuojančius lankstų priėjimą, operatyvumą, tikslų įvertinimą, atlikimą ir sistemos pradžią be jokios suirutės.
 
Klientui nereikia rūpintis niekuo, nes blue solutions specialistai žino kada ir kaip jums patarti, ką ir kaip padaryti, jog jūsų veiklos procesai būtų tinkamai pertvarkyti, kad įmonė būtų pasikeitusi permainoms, o permainos praeitų visiškai sklandžiai. Tuo pačiu užtikrinama, jog projektas gali turėti tęsinį įmonės pajėgomis ar blue solutions pajėgomis.
 
InnPulse garantuoja jog įmonės veiklos procesai kaip ir produktas, kuris tuos procesus valdys taip pat ir projekto vykdymo procesas bus organiškai suartėję, jog projekto pabaigoje bus pasiekta sinergija, kuri įgalins naują ciklą įmonės pakilime, tobulėjime ir galimybėse, kurios bus niekaip nesuvaržytas tobulėti ir vystytis. 
 
Išbaigtumas – vartotojams pateikiama visiškai paruošta sistema
Nuoseklumas – darbai vyksta žingsniais, kad nereikėtų grįžti ir taisyti darbų grafiko
Nauda – darbų planas ir seka nukreipta tik į ilgalaikės naudos klientui sukūrimą
Patirtis – klientas gali naudotis visa mūsų sukaupta patirtimi
Užtikrintumas – darome žingsnius tvirtai ir pamatuotai
Lankstumas –  projekto metodas optimaliai pritaikomas prie kliento brandos ir specializacijos
Svarbumas – mums yra svarbu, kad sistema funkcionuotų optimaliai   
Efektyvumas – dirbame efektyviai, siekdami vykdyti tik tuos darbus, kurie būtini tikslui pasiekti
 

Pagrindinis tikslas – vykdyti projektą taip, kad būtų užtikrintas nepertraukimas verslo ciklas, išmokyti kliento specialistai, perduota patirtis, kad galėtų sistemą eksploatuoti be intensyvios mūsų pagalbos.