Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

BLUEs Fleet Management

Transporto valdymo sprendimas skirtas transporto ir su juo susietų operacijų apskaitai.

Versija MS Dynamics AX 2009. 

 

 
Transporto valdymo sprendimas užtikrina efektyvų transporto valdymo sistemos veikimą bei garantuoja patikimą su transporto sistema susijusių operacijų apskaitą. BLUEs Fleet Management yra pritaikytas  įmonę aptarnaujančio transporto valdymui ir apskaitai bei įmonėms, turinčioms nuosavą transporto ūkį. Sprendimas gali užtikrinti krovinių gabenimo apskaitą, taip pat specializuotų mechanizmų ar įrengimų darbo apskaitos poreikius.
 
Šis sprendimas yra pilnai integruotas su MS Dynamics AX sistema ir, atitinkamai, turi sąryšį su kitais sistemos moduliais – Didžiąja knyga, Gautinomis sumomis, Mokėtinomis sumomis, Ilgalaikiu turtu ir kt.
 
BLUEs Fleet Management sprendimą MS Dynamics AX sistemoje sudaro 1 bazinis ir 4 atskiri papildomi paketai:
 

Bazinis paketas

užtikrina bendrą transporto valdymo sistemos funkcionalumą, įskaitant Transporto priemonių, bei transporto priemonėms skirtų eksploatacinių dalių apskaitą.

Atskiri papildomi paketai

 1. Esant poreikiui turėti detalią informaciją apie transporto priemonių kuro likučius, atlikti kiekinį kuro nurašymą, taip pat periodinę kuro nurašymo funkciją (kuri leistų kurą nurašyti buhalterinėje apskaitoje), siūlomas papildomas paketas, kuris apima Kuro apskaitos, bei Kelionių lapų funkcionalumus.
 2. Transporto užsakymo sprendimas leidžia sistemoje „surinkti“ transporto užsakymus bei jų informaciją iš atskirų sistemos modulių formų – Pirkimo užsakymų, Pardavimo užsakymų, Perkėlimo užsakymų. Norint įvertinti transporto paslaugų kainas (transporto paslaugų pirkimo ar pardavimo atveju), taip pat skaičiuoti vairuotojų darbo užmokestį ar jo priedus pagal įvairias transporto priemones, maršrutus, galima naudoti papildomą Įkainių funkcionalumą.
 3. Resursų (įrengimų) planavimo matricos paketasleidžia atlikti reikiamų transporto (įrengimų) resursų planavimą, paskirstymą ar perskirstymą naudojantis patogia vartotojui resursų paskirstymo forma.
 4. Esant poreikiui kelioms MS Dynamics Ax aplikacijos įmonėms naudoti transporto uždavinio sprendimą, yra galimybė naudoti papildomą paketą, kuris užtikrintų transporto užsakymų generavimą tarp N įmonių.
 

Funkcijos

Bazinis paketas, kurį sudaro transporto priemonių bei jų eksploatacinių dalių apskaita, užtikrina bendrą modulio funkcionalumą, susiedamas transporto valdymo informaciją, su atitinkamais sistemos moduliais – Didžiąją knyga, Gautinomis sumomis, Mokėtinomis sumomis ir kt.: 
 
 • Transporto priemonių žinynas – kuriame nurodomas transportas, transporto priemonės tipas, transporto grupė, transporto markė, paskirtis, techniniai duomenys (pvz. variklio tūris, odometro rodmenys ir kt.), įskaitant informaciją apie galiojančią techninę apžiūrą bei transporto priemonės draudimą.
 • Galimybė nurodyti visus esamus transporto priemonės ar įrengimo priklausinius ir jų ryšius su pagrindine transporto priemone, pvz. priekabas, stacionarius ar kilnojamus įrengimus. Sistemoje taip pat yra galimybė nurodyti požymį, jei transporto priemonė ar įrengimas yra nuomojami.
 • Kuro kortelių žinynas, kuriame nurodoma transporto priemonių kuro informacija – kokia kuro rūšis yra naudojama, koks yra transporto priemonės bako talpos dydis (kurį nurodžius, sistemoje vykdoma kontrolė vedant kuro pylimus), aprašomos degalinių kuro pylimo kortelės, susietos su nurodytomis transporto priemonėmis.
 • Eksploatacinių dalių apskaita sistemoje leidžia vykdyti pasirinktos transporto priemonės eksploatacinių dalių apskaitą bei sekti jų naudojimo istoriją – t.y. pagal nurodytą datą galima matyti sunaudotas eksploatacines medžiagas, jų kiekį, serijinius numerius, keitimo priežastį, odometro parodymus
Kuro apskaita, kelionių lapai užtikrina likučių pagal transporto priemones sekimą, kuro nurašymo generavimą:
 • Sistemoje yra galimybė nurodyti vasarinę ir žieminę kuro normas, nustatyti automatinį šių normų taikymą pagal nurodytus laikotarpių intervalus. Atitinkamai kuro normas galima taikyti ir nurodytiems transporto priemonių priklausiniams.
 • Priklausomai nuo transporto tipo, galima taikyti skirtingus kuro normų nustatymus:
  • Už pravažiuotą atstumą;
  • Už pervežtą svorį;
  • Už dirbtą laiką;
  • Papildomas fiksuotas kuro sunaudojimas;
  • Už pravažiuotą atstumą su kroviniu;
  • Laisvai pasirenkamas. 
 • Sistemoje yra galimybė pildant kelionių lapus, sekti kuro operacijas – t.y. matyti kuro įpylimus, jo faktinį bei norminį suvartojimą. Taip pat galima sekti transporto priemonės išvykimo/parvykimo laiką.
 • Galimybė sistemoje spausdinti Kelionės lapus (žr. 2 pav.), juose nurodyti transporto priemonės maršrutą, transporto priemonę, bei (jei yra) jos priklausinius, vairuotoją, maršrutą, odometro rodmenis, faktinį nuvažiuotą atstumą (ar išdirbtą laiką), pervežtą svorį, finansines dimensijas (t.y. susieti su konkretaus padalinio išlaidomis ar kitais finansiniais požymiais).

 • Automatizuotas kuro nurašymas buhalterinėje apskaitoje.
 Transporto užsakymai/Įkainiai leidžia generuoti transporto užsakymus iš  atskirų Microsoft Dynamics Ax modulių bei atlikti įkainių pagal transporto priemones, maršrutus, vairuotojus nustatymus, įkainių operacijų generavimą:
 • Sistemoje yra galimybė automatiniu ar rankiniu būdu pagal nustatytus kriterijus surinkti informaciją apie užduotis transportavimui  iš Gautinų sumų, Mokėtinų sumų ar Atsargų perkėlimų modulių (žr.3 pav.). Transporto užsakymų formoje matyti, iš kur „surenkamas“ transporto užsakymas, iš kokio Tiekėjo, ar kokiam Klientui vežamas krovinys, vairuotojas, transporto priemonė, išrovimo, pakrovimo adresai. 

 • Kelionės lapų kūrimas tiesiogiai iš transporto užsakymo formos (pvz. vieno mėnesio vienos transporto priemonės vieno vairuotojo transporto užsakymai).
 • Patogus transporto užsakymų filtravimas pagal įvairius pasirinktus kriterijus. Taip pat sistemoje yra galimybė naudoti filtravimo kriterijus (transporto užsakymų „surinkimui“) pagal numatytus vartotojo nustatymus.
 • Papildomai sistemoje naudojant įkainių nustatymus, yra galimybė turėti finansinį suteiktų/gautų transporto paslaugų įvertinimą.
 • Įkainių aprašymai taip pat suteikia galimybę įvertinti ir apskaičiuoti vairuotojų darbo užmokestį ir (ar) vairuotojų darbo užmokesčio priedus.
 
Papildomai sistemoje yra galimybė naudoti Resursų planuotoją (Resource planner) mechanizmų (įrengimų) laiko planavimui, jų peržiūrai. Esant poreikiui plano korekcijos atliekamos pelės pagalba, vartotojui patogiu „drag and drop“ metodu.