AB „Grigiškės“ MS Dynamics AX diegimo partnerį pasirinko UAB „Blue solutions“ įmonę, kadangi šios įmonės specialistus žinome jau nuo 2001 m. kada vyko pirmasis sistemos diegimas.
Šiais metais buvo įvykdytas sistemos migracijos į MS Dynamics AX 2009 versiją projektas pagrindinėje įmonėje ir dukterinėje bendrovėje UAB „Baltwood“, naujai įdiegta sistema grupės įmonėje AB „Klaipėdos kartonas“.
Rekomenduojame šią įmonę kaip patyrusią profesionalų komandą.

 

 

AB „Grigiškės“ Verslo vystymo direktorius Vigmantas Kažukauskas

Projektas įmonių grupėje „Grigiškės“: atnaujinta MS Dynamics AX versija ir įdiegta sistema įmonėje „Klaipėdos kartonas“

Pradinė situacija

AB „Grigiškės“ įmonių grupei priklauso įmonės: AB „Grigiškės“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“. AB „Grigiškės“ užsiima popieriaus ir jo gaminių (tualetinis popierius, rankšluosčiai, servetėlės), medienos plaušų plokštės, gofruoto kartono ir jo gaminių (dėžės pakavimui) gamyba bei pardavimu. UAB „Baltwood“ vykdo medienos ir jos gaminių (baldinis skydas, sodo namukai, padėklai, kuro granulės) gamybą bei pardavimą. AB „Klaipėdos kartonas“ gamina ir parduoda kartoną ir kartoninį korinį užpildą.
Prieš pradedant projektą, dvi Kliento įmonės (AB „Grigiškės“ ir UAB „Baltwood“) jau naudojo Microsoft Dynamics AX sistemą v.3.0.  Tačiau įsigijus įmonę „Klaipėdos kartonas“ ir nusprendus šioje įmonėje diegti sistemą, buvo nuspręsta pereiti prie naujos MS Dynamics AX2009 versijos, kurioje įdiegti ir įmonės „Klaipėdos kartonas“ valdymo apskaitą.

Kas padaryta

Lygiagrečiai buvo vykdoma: sistemą naudojančiose įmonėse („Grigiškės“ ir „Baltwood“) perėjimo į naują sistemos versiją darbai ir diegimo „Klaipėdos kartonas“ įmonėje darbai.

1. Sistemos pakeitimų perkėlimas iš AX v.3.0 į AX2009

Kadangi sistema buvo naudojama jau gana ilgą laiką (aštuonis metus), pereinant į naują sistemos versiją Klientas pageidavo  į naują sistemos versiją perkelti tik šiai dienai aktualius pakeitimus (modifikacijas), žinynų duomenis ir likučius.
 • Atliktas sistemos pakeitimų perkėlimas iš AX v.3.0 į AX2009, atsižvelgiant į pasikeitusius Kliento poreikius, ir naujų pakeitimų pagal Kliento poreikius sukūrimas AX2009 versijoje.
 • Realizuota virtualių (bendrų visoms įmonėms) duomenų panaudojimo galimybė.
 • Atlikta Kliento įmonių sistemoje naudojamų žinynų peržiūra ir pertvarkytų žinynų įkėlimas į AX2009.
 • Atliktas įmonių likučių sistemos starto datai įkėlimas į sistemą.
 
 

2. Sistemos diegimas

Sistemos diegimą „Klaipėdos Kartonas“ įmonėje buvo nuspręsta vykdyti, perkeliant įmonėje „Grigiškės“ sistemoje realizuotas procedūras ir atlikti reikiamus pakeitimus (modifikacijas), susijusius su įmonės specifiniais gamybos apskaitos reikalavimais. Projekto metu įdiegta:
 • Įmonių grupėje numatytos procedūros, paruošiant „Klaipėdos kartonas“ įmonės duomenis.
 • Specifinės „Klaipėdos kartono“ gamybos apskaitos procedūros.

Vertė klientui

 • Įdiegus sistemą visoms grupės įmonėms, užtikrinamos vienodos valdymo apskaitos procedūros įmonių grupės mastu.
 • Atsirado galimybė visų įmonių duomenis analizuoti tais pačiais pjūviais.
 • Įdiegus vienodus gaminių savikainos formavimo principus, įmonių finansiniai rodikliai tapo palyginami ir paprasčiau konsoliduojami.
 • Įdiegus virtualių (bendrų visoms įmonėms) duomenų naudojimą, atsirado galimybė tam tikrų duomenų įvedimą vykdyti centralizuotai, to pasekoje sumažėjo vartotojų darbo ir padidėjo kontrolė įvestų duomenų teisingumui.
 • Perėjimas į naują sistemos versiją MS Dynamics AX2009, sudarė prielaidas klientui inicijuoti naują - sistemos plėtros projektą, susijusį su gamybos operacijų ir resursų valdymo planavimu.
 • Perėjus į naują sistemos versiją, atsirado galimybė įsidiegti šioje versijoje realizuotus klientui aktualius funkcionalumus: tarpįmoninės prekybos, pirkimų paraiškų, konkursų.