Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

Darbo laiko apskaitos sprendimas skirtas darbo laiko apskaitai vesti. Sprendimas suteikia galimybę suvesti informaciją vienodu principu.

 Versija MS Dynamics AX 2009.

Funkcijos

 • Darbo grafikai, slenkantys darbo grafikai. Yra galimybė sudaryti įmonės, padalinių ir asmeninius darbuotojų grafikus.
 • Spec. pertraukų apskaita. Yra galimybė prie pareigų priskirti kokios yra galimos spec. pertraukos, kokia jų trukmė, kada jos turi vykti. Įdarbinant darbuotoją yra priskiriama spec. pertrauka, nurodoma nuo kada ir iki kada ji galioja.
 • Laiko kodai. Tai požymiai nusakantys kokio pobūdžio darbus darbuotojas atliko. Pvz. Faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, atostogos ir panašiai. Laiko kodų sąrašas neribotas.
 • Darbo laiko apskaitos žurnalai. Žurnalai darbo laiko apskaitai vesti. Darbo laiko apskaitos žurnalai formuojami kiekvieną mėnesį pagal įmonės struktūrinius vienetus. Yra žurnalų generavimo funkcijos.
 • Darbo laiko apskaita Web‘e. Yra galimybė darbo laiko apskaitos duomenis vesti naudojant web‘ą.
 • Išdirbio pagal faktą žurnalai. Žurnalai skirti atlyginimų informacijos peržiūrai, koregavimui, papildymui. Žurnalai formuojami pagal darbo laiko apskaitos žurnalų informaciją ir pagal įmonės nustatytus kriterijus.
 • Išdirbio apskaita Web‘e. Yra galimybė išdirbio apskaitos duomenis vesti naudojant web‘ą.
 • Darbo laiko apskaitos/ Išdirbio vartotojų teisės. Vartotojų teisės – redagavimas ir peržiūra. Vartotojų teisės nustatomos vartotojui arba vartotojų grupei. Galimas informacijos apribojimas pagal tam tikrus požymius kaip padalinys, išlaidų centrai, kita.
 • Atostogos ir kiti neatvykimai. Atostogos ir jų nutraukimai registruojami atostogų registre. Yra galimybė atostogų informaciją atkelti iš įsakymų. Automatinis atostogų atspindėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.
 • Nedarbingumo lapeliai. Nedarbingumo lapeliai registruojami Nedarbingumo lapelių registre. Automatinis nedarbingumų atspindėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Yra galimybė importuoti nedarbingumų informaciją iš Sodros gauto XML failo.
 • Komandiruotės. Komandiruotės ir jų nutraukimai registruojami komandiruočių registre. Yra galimybė komandiruočių informaciją atkelti iš įsakymų. Automatinis komandiruočių atspindėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.
 • Įsakymų informacijos automatinis perkėlimas į darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Registruojant įsakymus vykdomas automatinis jų atspindėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

 Spausdiniai

 • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Žiniaraštis yra MS Excel šablono pagrindu. Žiniaraščio spausdinimo metu automatiškai atidaromas MS Excel ir perkeliami duomenys, galimybė dokumentą pervardinti norimu vardu ir išsaugoti prie atitinkamo darbo laiko žurnalo.
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio kontrolės protokolas.
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščio spausdiniai. Tabelis pagal įmonės struktūrinius vienetus. Tabelis pagal DK dimensijas (padalinys, išlaidų centras, paskirtis).