Blue solutions įgyvendino ES projektą

UAB „Blue Solutions“, gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, įgyvendino projektą: „Techninės galimybių studijos parengimas, siekiant sukurti naują žemės ūkio įmonių ir bendrovių kompiuterizuotą apskaitos ir valdymo platformą bei infrastruktūrą (ZUB_Global)“ (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-314). Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Idėja LT", kurios uždavinys “Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sekoriuje“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė iki 111641 Lt, iš kurių iki 55820 Lt buvo skirta iš ES regioninės plėtros fondo ir 55821 Lt sudarė nuosavos įmonės lėšos (tinkamų išlaidų dalis).
Projektas buvo skirtas sudaryti prielaidas mokslinių tyrimų veikloms vykdyti bei sumažinti būsimo produkto kūrimo riziką. Projekto įgyvendinimo metu buvo išnagrinėtos galimybės sukurti naują žemės ūkio įmonių ir bendrovių kompiuterizuotą apskaitos ir valdymo platformą bei infrastruktūrą. Projekto metu buvo parengta techninė galimybių studija, kurioje analizuotas būsimo produkto komercinis ir technologinis gyvybingumas, bei parengtas naujo produkto MT veiklų bei reikiamų išteklių planas, įgytos papildomos žinios iš išorinių šaltinių.
 
                                                 
 
 

 

 


 
>> Naujienų sąrašas