Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

 

Pirkimo ir pardavimo sutarčių valdymo sprendimas – skirtas sutarčių registravimui ir vykdymo kontrolei užtikrinti.
 
MS Dynamics AX 2009 versija.
 

Sutarčių žinynai

Sutarčių grupės

Sutartys gali būti sugrupuotos pagal požymį. Grupėse galima suvesti informaciją, tinkančią visoms grupės sutartims: mokėjimo ir pristatymo sąlygų informacija bei operacijų registravimo į Didžiąją knygą nustatymai. Suvestos reikšmės automatiškai perkeliamos į naujai kuriamas grupių sutartis.

Sutarčių informacija

 • Sutarties informacija: numeris data, tiekėjas/klientas, suma, valiutos kodas, pradžios ir pabaigos datos, kontaktinė informacija ir kt.,
 • sutarčių lygiai: Pagrindinė sutartis bei Priedas. Priedas turi nuorodą į pagrindinę sutartį.
 • sutarčių būsenos: Juodraštis, Vykdomas, Uždaryta, Atšaukta, Pakeista (sutarčiai suteikiama automatiškai, registruojant sutarties priedą).

Sutarčių priedai

Tai sutarčių sąlygų pakeitimų arba papildymų dokumentai, sutarčių žinyne registruojami Priedų lygiu. Nuo priedo įsigaliojimo datos pirkimams arba pardavimams taikomos priede nurodytos sąlygos.

Sutarčių prekių grupės

Skirtos prekių grupavimui pagal sutarties objekto prasmę, jeigu sutarčiai negalima nurodyti konkrečios prekės.
 • Grupei galima priskirti (kontrolė pagal matavimo vienetus) prekių korteles iš sistemoje aprašyto prekių sąrašo. Viena prekė gali priklausyti kelioms sutarčių prekių grupėms.
 • Grupei galima priskirti matavimo vienetus
 • Galima apriboti grupės naudojimą naujose sutartyse,
 • Grupė ir jai priskirtų prekių sąrašas negali būti panaikinta ar koreguojama, jeigu ji naudojama bent vienoje sutartyje.

Sutarčių prekės

Sutartims ar jų priedams gali būti priskirtos sutartinės prekės (parinktos iš sistemoje esančio prekių sąrašo), jų kiekiai, kainos, pristatymo sąlygos bei leistinas trūkumo/perviršio procentas, kad sutartis būtų laikoma įvykdyta. Sutarčių prekių valdymo galimybės:
 • Yra galimybė prekių eilutes kopijuoti iš kitų sutarčių ar priedų,
 • Prekės dubliavimosi sutartyje kontrolė – prekė su vienodais parametrais (dydis, konfigūracija bei spalva) sutartyje negali kartotis,
 • Negalima koreguoti sutarties prekių eilučių, jeigu prekė turi registruotų operacijų,
 • Prekės kortelė, priskirta sutarčiai arba sutarčių prekių grupei negali būti naikinama.

Sutarčių vykdymas bei kontrolė

Pirkimo arba pardavimo kūrimas iš sutarties

Tai galimybė užsakymo eilutes kurti iš sutarties ar jos priedų, pasirenkant sutartines prekes. Kiekio kontrolė neleidžia užsakymo kurti didesniems kiekiams nei yra likutinis sutarties prekės kiekis.

Laisvos formos sąskaitos faktūros kūrimas iš sutarties

Pardavimų pagal sutartį ar priedą, sukūrimo galimybė, kai pardavimui suteikiama sutarties informacija: sutarties numeris, mokėjimo bei pristatymo sąlygos, registravimo į DK sąskaitas nustatymai.

Suminis sutarties ar jos priedo įvykdymo sekimas

Tai galimybė peržiūrėti sutarties, priedo arba sutarties kartu su jos priedais įvykdymą sumomis: suplanuota suma, SF suma, nepanaudota suma. Suminio įvykdymo peržiūra galima ir prekių ar sutarčių prekių grupių lygyje.

Kiekinis sutarties ar jos priedų įvykdymo sekimas

Tai galimybė peržiūrėti sutarčių prekių ar jų grupių įvykdymą, kiekius detalizuojant pagal atsargų būsenas (SF kiekis, važtaraščio kiekis, užsakyta, rezervuota, likutis), pagal atsargų ir sandėliavimo dimensijas. Pateikiamas įvykdymo procentas.

Klientų mokėjimų įvedimas pagal pagrindinę sutartį

Funkcionalumas padeda apmokėjimui skirtas operacijas atrinkti pagal  pagrindinės sutarties numerį, net ir tuo atveju, jei operacijos yra registruotos su pagrindinės sutarties priedų numeriais.

Ataskaitos

Kiekinis sutarčių vykdymas

Ataskaitoje pateikiamos sutartinės prekės su sutartiniais kiekiais bei vykdymo informacija: kiekiai pagal atsargų būsenas (SF kiekis, važtaraščio kiekis, užsakyta, rezervuota, likutis), atsargų ir sandėliavimo dimensijas, įvykdymas procentais.

Suminis sutarčių vykdymas

 Sutarčių vykdymo informacija bendrom sumom (sutartinė suma, sąskaitų faktūrų sumos, nepanaudota suma, mokėjimai, balansas) pagal sutartis, jų priedus arba sumuojant sutartis su jų priedais. Sutarčių vykdymas gali būti detalizuojamas operacijų lygmeniu.