Projektas Ignalinos atominėje elektrinėje: veiklos procesų koregavimas, keičiantis įmonės veiklos pobūdžiui

Pradinė situacija

Nuo 2003 m. VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ veiklos procesų apskaitą veda Microsoft Dynamics AX platformoje. 2009 m. pabaigoje, ruošiantis antrojo reaktoriaus uždarymui ir dėl to keičiantis įmonės veiklos pobūdžiui,  keitėsi ir reikalavimai atskaitomybei. Pastarieji reiškė pagrindinių klasifikatorių pasikeitimus bei naujų procesų, tokių kaip pirkimų bei pinigų biudžeto vykdymo kontrolė, poreikį. Todėl elektrinė inicijavo naują projektą, kuris vykdymas buvo patikėtas įmonei "Blue Solutions".

Kas padaryta

Įgyvendinus projektą MS DYNAMICS AX v3.0 buvo pakeista  naujesne, AX 2009  versija, perkeliant ir praplečiant naudojamus sistemos funkcionalumus. Naujoje sistemos versijoje yra apskaitomi visi iki tol sistemoje vykdyti apskaitos procesai,  be to sistema buvo paruošta ir optimizuota atsižvelgiant į naujus VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ poreikius bei atnaujintos sistemos galimybes, funkcijas ir savybes:
 
  • Įdiegta atskaitomybė pagal projektus, įskaitant projektų hierarchiją.
  • Įdiegta atskaitomybė pagal planinius bei faktinius rodiklius už prekės, paslaugas, subrangovus.
  • Realizuota pirkimų proceso grandinė (planas->konkursas->sutartis-> užsakymas->gavimas-> sąskaitos registravimas) su biudžeto kontrolės funkcionalumais*;
  • Realizuotas pinigų judėjimo su biudžeto kontrole funkcionalumas*;

*Pirkimų kontrolei panaudotas BLUEs Procurement   sprendimas bei Biudžeto vykdymo kontrolei realizuoti panaudotas BLUEs Funds sprendimas.

Vertė klientui

  • VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ dirba su naujausia , gamintojo palaikoma sistemos versija;
  • VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ paruošta sistema atitinka įmonės poreikius.