Projektas "LITAGROJE": konsoliduoti trijų stambių grūdų perdirbimo įmonių gamybos procesai ir apskaita 

Pradinė situacija 

Projektas vykdytas "Joniškio grūdų", Marijampolės grūdų" ir "Kėdainių grūdų" įmonėse. Iki sistemos diegimo projekto visose šiose įmonėse buvo naudojamos skirtingos sistemos: Tauragės ir Marijampolės įmonėse - EDRANA, o Joniškyje ir Kėdainiuose – savarankiškai sukurta ir išvystyta  sistema. Projektas tapo rimtu iššūkiu "Blue solutions" diegimo komandai ir programavimo grupei. Aptariamose įmonėse yra įdiegta MS DYNAMICS AX 2009 sistema, kurioje nėra procesinės gamybos modulio, todėl ieškodama problemos sprendimo, "Blue solutions"  turėjo  iš esmės sukurti trūkstamą sistemos funkcionalumą.

Kas padaryta

 • Optimizuota visa eilė svarbių procesų: sutarčių su ūkininkais pasirašymas, grūdų priėmimas, įskaitant laboratorijos veiksmus, tyrimo rezultatų įvedimas į sistemą, svėrimas (faktinio ir įskaitomojo svorio nustatymas), vėlesni santykiai su ūkininku (grūdų priėmimas saugoti, sąskaitų už valymo, džiovinimo ir kitas paslaugas išrašymas), grūdų apskaita aruoduose bei grūdų apskaita pagal savininkus.
 • Septyniuose šių įmonių elevatoriuose, esančiuose skirtingose vietose, bus paleisti elevatoriaus valdymo procesai, kurie savo ruožtu yra integruoti į vieningą valdymo sistemą.
 • Siekiant optimizuoti Joniškio ir Kėdainių įmonių pašarų ir miltų gamybos procesų valdymą buvo sukurtas ir įdiegtas tiekimo grandinės valdymo sprendimas, apimantis visus procesus nuo pardavimo užsakymo priėmimo iki jo įvykdymo ir pateikimo klientams.
 • Mūsų įdiegtas gamybos procesų optimizavimo sprendimas yra sujungtas su įmonės gamybinių įrengimų  dozavimo sistema. 
 • Startavus naujai sistemai  buvo suvienodinti keturių atskirų įmonių procesai, todėl tapo įmanoma jas apjungti į vieną valdymo struktūrą.
 • Optimizuoti pardavimo procesai. Pastarieji šiose įmonėse pasižymi sudėtingumu, nes prekės ir gaminiai parduodami ne tik didmenininkams, bet ir tiesiogiai ūkininkams. Pardavimų ir gamybos procesų koordinavime dalyvauja pardavimų vadybininkai, kontroliuoja pardavimų koordinatoriai , o vėliau planas automatizuotu būdu perduodamas į gamybą.
 •  Optimizuoti sandėlio valdymo procesai, į juos įjungiant skenerių nuskaitomus duomenis.  Šie sprendimai buvo realizuoti per MS DYNAMICS AX sandėlio valdymo modulį.
 • Optimizuotas transporto valdymas. Šį uždavinį išsprendėme per MS DYNAMICS AX transporto planavimo modulį, kurį apjungėme su išorine transporto valdymo sistema, planuojančia maršrutus, automobilių paskirstymą juose ir atliekančia kitas funkcijas.

Vertė klientui

 • Grūdų supirkimo sutarčių su ūkininkais pasirašymas galimas on-line režimu.
 • Vieninga sistema įgalina vienodais pjūviai analizuoti visų subjektų veiklą, o tai gyvybiškai būtina, siekiant priimti optimalius vadybinius sprendimus.
 • Tiekimo grandinės valdymo sprendimas leidžia iš anksto planuoti gamybą, paskirstymą, logistiką, sandėlio veiklą ir kitus susijusius procesus. Šiuo sprendimu tiekimo grandinės procesai optimizuojami ne tik Joniškio ir Kėdainių grūdų perdirbimo įmonėse, bet iš dalies taip pat ir susijusiose bei klientų įmonėse.
 • Nuo šiol įmonės galės stebėti ir realiame laike kontroliuoti gamybos ir žaliavų rodiklius, sekti gamybos procesą pagal partijas, vesti produktų apskaitą bei atlikti kitas būtinas funkcijas.
 • Naujoji sistema valdo sandėlio vietas, siūlo kur padėti atvykusius krovinius bei  iš kur paimti atkraunamas siuntas klientui.